Jesper & Josefin möter Henrik & Linnéa

Gert & Linnea möter Erik & Lotta

Erik & Jennifer möter Henrik & Linnéa

Erik & Jennifer möter Ebba & Olof

Jesper & Josefin möter Erik & Lotta

Kristoffer & Lina möter Ebba & Olof

Erik & Jennifer möter Erik & Lotta

Henrik & Henrik möter Ebba & Olof

Erik & Jennifer möter Jesper & Josefin

Gert & Linnea möter Henrik & Linnéa